Вільшанська громада

Черкаська область, Звенигородський район

Проєкт про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за  2021 рік

Дата: 16.02.2022 15:10
Кількість переглядів: 306

 

ВІЛЬШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                                                        ПРОЄКТ

 

 

 

 

 

    24 лютого 2022 року

                                         N  /VIIІ

      

 

Про затвердження звіту про виконання

місцевого бюджету за  2021 рік

 

 

Відповідно до ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши доповідь начальника фінансового відділу  Вільшанської селищної ради Кривошеї Любові Василівни «Про стан виконання місцевого бюджету за 2021 рік», сесія

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету  за 2021  рік по загальному фонду бюджету ; по дохідній частині в сумі 67 582 225,75 гривні,по видатковій частині в сумі 60 107 604,09  гривні.

         2. Затвердити звіт про виконання місцевого  бюджету за 2021 рік по спеціального фонду бюджету  : по дохідній частині в сумі 12 401 869,41 гривні, по видатковій частині в сумі  14 241 763,40  гривні.

    

 

 

 

Селищний голова                                                            Сергій АДОМСЬКИЙ

 

 

Пояснювальна записка до звіту

про  виконання  місцевого  бюджету  Вільшанської селищної територіальної громади  за 2021рік

  1. Загальна характеристика виконання бюджету  .

    Планові показники за 2021 рік  виконано на 104,71 відсоток, що склало 79 984 095,16 гривень, до загального  фонду бюджету  надійшло 67 582 225,75 гривень , до спецiального фонду бюджету надійшло 12 401 869,41 гривень.

      1.1 Власнi та закрiпленi надходження, фонди в цiлому.

    Надходження до мiсцевого бюджету власних та закрiплених доходiв склали 48 570 282,72 гривень, що становить   145,2  вiдсотки  уточнених рiчних показникiв . Загальний фонд бюджету по доходах виконано на 109,38 вiдсотки (при уточненному планi —33 065 595,00 гривень  надходження склали 36 168 413,31  гривень). Спецiальний фонд бюджету по доходах виконано на 3314,95 вiдсоткiв (надходження становлять 12 401 869,41 гривень , при планi — 374 119,00 гривень.

     1.2  Мiжбюджетнi трансферти.

      Офiцiйних трансфертiв до мiсцевого бюджету загального фонду надiйшло 31 413 812,44 гривень, при уточненому планi 31 477 369,00 гривень, або 99,8 вiдсоткiв.

                                          2.Показники економічного розвитку регіону.

    Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Звенигородського району Черкаської області. На території громади розташовані 7  населених пунктів: Населення складає 9066 осіб. Територія громади має досить розвинену інфраструктуру, зокрема: 4 – загальноосвітніх навчальних закладів, 3 – дошкільних навчальних закладів, 7 – бібліотек та закладів культури, 9 – фельдшерських пунктів, 3– амбулаторії.

   Сільськогосподарське виробництво є економічною основою розвитку громади.

     Найбільшими сільгоспвиробниками громади є: СТОВ «Вільшанка»  надходження до бюджету склали 15 503,8 тисяч гривень,що становить 22,9% надходжень до бюджету,  ТОВ НВФ« Урожай» -3 018,5 тисяч гривень, що становить 4,4% надходжень до бюджету, ФГ «В’язівок надходження до бюджету склали 2 247,3 тисяч гривень, що становить 3,3 % надходжень до бюджету, ФГ «В’язівок АГРО» надходження до бюджету склали 339,6  тисяч гривень, що становить 0,5% надходжень до бюджету, СТОВ « АФ ЗЛАГОДА» надходження до бюджету склали 2 775,9  тисяч гривень, що становить 4,1% надходжень до бюджету, ТОВ «РАЙЗ-СХІД» надходження до бюджету склали 3 260,4 тисяч гривень, що становить 4,8% надходжень до бюджету, ФГ« Коваль В.П.» надходження до бюджету склали 589,5  тисяч гривень, що становить 0,8% надходжень до бюджету, ФГ« Царенко М.І.» надходження до бюджету склали 826,3 тисяч гривень, що становить 1,2% надходжень до бюджету, «ФГ Ляшенко - Ю», надходження до бюджету склали 657,7  тисяч гривень , що становить 1% надходжень до бюджету, ФОП« Савченко» надходження до бюджету склали 256,0  тисяч гривень, що становить 0,4% надходжень до бюджету «ДП СПОП « Відродження» надходження до бюджету склали 1 866,1  тисяч гривень, що становить 2,8% надходжень до бюджету, ФГ «Царина» ТОВ надходження до бюджету склали 1 233,4  тисяч гривень , що становить 1,8% надходжень до бюджету.

   Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур, в тому числі озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника, ріпаку, та кормових культур.

   Економічний потенціал громади характеризується високим рівнем розвитку харчового виробництва.

  «ВКП Вербівське» надходження до бюджету склали 559,8  тисяч гривень, що становить 0,8% надходжень до бюджету.

  ТОВ «Бумкорм» надходження до бюджету склали 2 040,8  тисяч гривень, що становить 3,0% надходжень до бюджету.

  Діюча торговельна мережа та мережа надання послуг задовольняє попит населення в товарах першої необхідності, крім того на території громади здійснюється виїзна торгівля.

   На території громади здійснює господарську діяльність комунальне підприємство "Водогін", яке забезпечує питною водою частину населення громади, подає послуги по вивезенню твердих побутових відходів, проводить роботу по ліквідації стихійних сміттєзвалищ, санітарна рубка аварійних дерев та сухостою, озеленення території громади, заходи з санітарного очищення території громади прибирання вулиць від сміття, косіння трави тощо.

   Головним завданням Вільшанської селищної територіальної громади  є економічне зростання на місцевому рівні та зростання добробуту і підвищення якості життя населення громади. У 2021 році в порівнянні з очікуваними показниками у 2022 році прогнозується зростання обсягів промислового виробництва на 0,6 відсотки та сільськогосподарського виробництва на 0,4 відсотки, збільшення фонду оплати праці робітників і службовців, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств) на 5 відсотків.

                              3.Виконання дохiдної частини загального фонду бюджету.

3.1       Власнi та закрiпленi надходження, фонди в цiлому.

      Власнi та закрiпленi надходження до загального фонду бюджету склали 36 168 413,31 гривень, що становить 109,38 вiдсотків до уточнених рiчних призначень :

    Податки на доходи, податки на прибуток,податки на збільшення ринкової вартості  склали 19 108 293,76 гривень, що становить 100,82 відсотків  до уточнених рiчних призначень.

     Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів склали 225 969,84 гривень  що становить 101,7 відсотків  до уточнених рiчних призначень .

    Внутрішні податки на товари та послуги склали  200 640,78 гривень або 81,23 відсотка до уточнених рiчних призначень .

     Місцеві податки та збори,що сплачуються ( перераховуються) згідно з Податковим кодексом України склали 16 386 775,78 гривень   або 120,44 вiдсотки до уточнених рiчних призначень .

     Неподаткові надходження склали 246 733,15 гривень або 635,99 відсотка до уточнених рiчних призначень .

      Основним фактором виконання прогнозних показникiв та уточнених завдань дохiдної частини бюджету 2021року являється спiвпраця  виконавчого комiтету Вільшанського селищної  ради та фінансового відділу Вільшанської селищної ради  з платниками податкiв.

3.2.      Мiжбюджетнi трансферти.

    На 2021 рiк трансфертнi  платежi загального фонду визначенi в сумi 31 477 369,00 гривень. Фактично отримано  31 413 812,44  або 99,8 вiдсотка.

    З державного бюджету одержано 28 172 600,00 гривень (субвенцій і дотацій), з місцевих бюджетів одержано3 241 212,44 гривень. (субвенцій і дотацій).

4. Виконання дохiдної частини спецiального фонду бюджету

4.1 Власнi та закрiпленi надходження, фонди в цiлому.

    Надходження до спецiального фонду бюджету без врахування трансфертiв склали 12 401 869,41 гривень, що становить 3314,95 вiдсоткiв до уточнених призначень.  

   Виконання доходiв спецiального фонду в розрiзi податкiв:

    Податкові надходження на 2021 рік затверджено в сумі 15 619,00 гривень надійшло 13947,24 гривень, що становить 89,30 відсотка.

     Неподаткові надходження на 2021 рік  затверджено 351 600,00 гривень надійшло 12 329 067,97 гривень  або 3506,56 відсотка.

     Власнi надходження бюджетних установ на 2021 рiк  затверджено в сумi 351 600,00 гривень , поступило 12 328 840,70  гривень, або 3506,5 відсотка.

    Власні надходження :

        плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»  надійшло 460,00 гривень при уточнених призначеннях 1 600,00 гривень, що становить 28,75 відсотків;

    плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло 584 439,24 гривень при уточнених призначеннях 350 000,00гривень ,що становить 166,98 відсотків;

   надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) надійшло 3 268,66 гривень.

благодійні внески, гранти та дарунки  надійшло 11 740 672,80 гривень.

цiльовий фонд при  рiчних призначеннях 6 900,00 гривень фактично надійшло  58 854,20 гривень, або 852,96 вiдсотка.

      Джерелами формувавння цiльових фондiв органiв місцевого самоврядування є:

      Доходи  від користування сміттєзвалищем  для утилізації твердих побутових відходів та відходів деревини.

      Благодійні і спонсорські внески громадян, підприємств (об’єднань), організацій установ на виконання завдань передбачених цим положенням.

4. Видатки та заборгованість

 

   Видаткова частина селищного бюджету загального фонду склала 60 107 604,09 гривень, або 89,26  вiдсотка до уточненного плану на рiк.

Виконавчий комітет Вільшанської селищної ради  59 218 032,81гривень або 89,57 відсотків.

ТПКВКМБ  0210160  «Керівництво і  управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  селищах, селах, територіальних громадах»

   По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  12 000 369,99 гривень,  або 97,28 вiдсотків.

    Заробiтна плата  з нарахуваннями виплаченi в сумi  10 602 515,52 гривень, або 98,76 вiдсотків.

   Видатки на енергоносiї використанi у сумi 179 661,21 гривень, або 82,55 вiдсоткiв.

 Дебiторська заборгованiсть  на кінець 2021року відсутня.

 Кредиторська заборгованiсть на кiнець 2021 року відсутня.

    Протягом року збільшено плановий обсяг на 806 966,68 гривень за рахунок перерозподілу інших функції бюджету 199 966,68 гривень, за рахунок розподілу перехідного залишку 607 000,00 гривень.

ТПКВКМБ  0210191 «Проведення місцевих виборів»

  По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  130 983,32 гривень,  або 100,0 вiдсотків.

Дебiторська  та кредиторська заборгованiсть на кiнець 2021 року відсутня.

ТПКВКМБ  0211010 « Надання дошкільної освіти»

  По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  5 746 108,61 гривень,  або 91,54 вiдсотка.

Заробiтна плата  з нарахуваннями виплаченi в сумi  4 866 680,21 гривень, або 99,50 вiдсотків.

Видатки на енергоносiї використанi у сумi 536 937,91 гривень, або 89,81 вiдсоткiв.

Дебiторська заборгованiсть  на кінець 2021 року відсутня.

Кредиторська заборгованiсть на кiнець 2021 року відсутня.

  Протягом року збільшено плановий обсяг на 384 915,00 гривень за рахунок перерозподілу інших функції бюджету 124 915,00 гривень, за рахунок розподілу перехідного залишку 260 000,00 гривень.

ТПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

 По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  9 948 199,97 гривень,  або 85,15 вiдсотка.

 Заробiтна плата  з нарахуваннями виплаченi в сумi  6  401 199,74 гривень, або 85,34 вiдстків.

 Видатки на енергоносiї використанi у сумi 2 072 550,53 гривень, або 93,39 вiдсотків.

 Дебiторська  заборгованiсть  на кінець 2021 року відсутня.

Кредиторська заборгованiсть на кiнець 2021 року відсутня.

 Протягом року збільшено плановий обсяг на 1 384 191,76 гривень  за рахунок:

Субвенції з інших місцевих бюджетів -56 000,00грн, за рахунок перерозподілу інших функції бюджету 361 574 гривень, за рахунок розподілу перехідного залишку 796 941,76 гривень. Протягом року зменшено плановий обсяг на 169 676,00гривень на фінансування інших функції бюджету.

ТПКВКМБ 0211031 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

   По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi 17 100 777,78 гривень,  або 88,84 вiдсотків.

   Заробiтна плата  з нарахуваннями виплаченi в сумi  6 401 199,74 гривень, або 85,34 вiдстків.

  Протягом року збільшено плановий обсяг на 67 560,45 гривень  за рахунок залишку освітньої субвенції.

ТПКВКМБ  0211080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

      По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi 1 057 527,30 гривень,  або 80,24 вiдсотка.

   Заробiтна плата  з нарахуваннями виплаченi в сумi  1 055 791,063 гривень, або 82,81 вiдстків.

 Видатки на енергоносiї використанi у сумi 1 736,27 гривень, або 4,04 вiдсотків.

Дебiторська заборгованiсть  на кінець 2021 року відсутня.

 Кредиторська заборгованiсть на кiнець 2021 року відсутня.

 Протягом року збільшено плановий обсяг на 5 000,00 гривень за рахунок розподілу перехідного залишку.

ТПКВКМБ 0211142  «Інші програми та заходи у сфері освіти»

  По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  308 419,30 гривень,  або 72,57 вiдсотків.

 Дебiторська заборгованiсть  на кінець 2021 року відсутня.

 Кредиторська заборгованiсть на кiнець 2021 року відсутня.

Протягом року збільшено плановий обсяг на 50 000,00 гривень за рахунок розподілу перехідного залишку.

ТПКВКМБ 0211181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  10 637,00 гривень  або 100,0 вiдсотків. Кошти направлено за рахунок розподілу перехідного залишку.

ТПКВКМБ 0211182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

  По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  101 074,00 гривень,  або 62,7 вiдсотків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

ТПКВКМБ  0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

  По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  47 052,66 гривень,  або 99,52 вiдсотків. Кошти направлено за рахунок розподілу перехідного залишку.

ТПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  2 169 193,00 гривень,  або 95,68 вiдсотка.

Протягом року збільшено плановий обсяг на 767 222,00 гривень за рахунок розподілу перехідного залишку.

ТПКВКМБ  0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

     По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  305 634,00 гривень або 100,0 вiдсотків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

 

ТПКВКМБ  0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»

     По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  57 251,70 гривень  або 57,25 вiдсотків. Кошти направлено за рахунок розподілу перехідного залишку.

ТПКВКМБ  0213032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку»

  По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  697,92 гривень,  або 38,24 вiдсотків. Кошти направлено за рахунок розподілу перехідного залишку.

 

ТПКВКМБ  0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

 По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  19 120,00 гривень  або 95,60 вiдсотків. Кошти направлено за рахунок розподілу перехідного залишку.

ТПКВКМБ 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  39 361,44 гривень,  або 98,24 вiдсотків  за рахунок  іншої субвенції з місцевого бюджету  відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ТПКВКМБ 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»

По загальному фонду бюджету фінансування відсутнє.

ТПКВКМБ  0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  3 007,35 гривень  або 66,83 вiдсотків.  Кошти направлено за рахунок розподілу перехідного залишку.

ТПКВКМБ 0213171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

 По загальному фонду бюджету фінансування відсутнє.

ТПКВКМБ 0213241 «Забезпечення  діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соц3іального забезпечення»

 По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  4 705 915,21 гривень,  або 99,33 вiдсотка.

  Заробiтна плата  з нарахуваннями виплаченi в сумi  4 118 991,96 гривень, або 99,28   вiдсотків.

   Видатки на енергоносiї використанi у сумi 9 800,00 гривень, або 100,00 вiдсоткiв.

Протягом року збільшено плановий обсяг на 66 901,00 гривень за рахунок перерозподілу інших функції бюджету 49 961,00 гривень, за рахунок розподілу перехідного залишку 16 940,00 гривень.

ТПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

   По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  267 336,35гривень, або 83,54 вiдсотків. Кошти профінансовані на допомога на лікування, допомога на поховання, допомога на вирішення соціально побутових питань.

 Дебiторська  та кредиторська  заборгованiсть на кiнець 2021 року відсутня.

Протягом року плановий обсяг не змінювався.

 

ТПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  3 078 617,04 гривень,  або 96,64 вiдсотків.

 Заробiтна плата  з нарахуваннями виплаченi в сумi  2 788 187,60 гривень, або 100,00 вiдсотків.

 Видатки на енергоносiї використанi у сумi 235 688,28 гривень, або 69,96 вiдсоткiв.

Дебiторська  та кредиторська  заборгованiсть  на кінець 2021 року відсутня.

Протягом року збільшено плановий обсяг на 138 909,00 гривень за рахунок перерозподілу інших функції бюджету 113 909,00 гривень, за рахунок розподілу перехідного залишку 25 000,00 гривень.

ТПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  54 788,46гривень, або 44,51 вiдсотків. Кошти профінансовані на подарункові набори до ювілейних дат, проведення заходів до професійних та народних свят.

Дебiторська  та кредиторська заборгованiсть на кiнець 2021 року відсутня.

 Протягом року збільшено плановий обсяг на 23 100,00 гривень за рахунок розподілу перехідного залишку.

ТПКВКМБ 0215012 « Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi 89 579,00 гривень, або 89,58вiдсотків.

 витрачено коштів на харчування спортсменів, проведено ігор, придбання  спортивного інвентарю.

Дебiторська  та кредетирська заборгованість на кінець 2021року відсутня.

Протягом року плановий обсяг не змінювався.

ТПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi 470 289,00 гривень, або100вiдсотків.

  Дебiторська  та кредиторська заборгованість на кiнець 2021 року відсутня.

   Протягом року збільшено плановий обсяг на 218 392,00 гривень, за рахунок перерозподілу інших функції бюджету 29 100,00 гривень, за рахунок розподілу перехідного залишку 189 292,00 гривень.

ТПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»

  По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi 1 078 407,11 гривень, або 48,18 вiдсотків.

видатки на енергоносiї використанi у сумi 435 283,40 гривень  або 31,77 вiдсоткiв.

також  профінансовано видатки на поточний ремонт вулиць, поточний ремонт вуличного освітлення, послуги по упорядкуванню сміттесвалища, розгортання снігу  в сумі 289 925,16 гривень або 62,06 відсотків.

Дебiторська та  кредиторська заборгованiсть на кiнець року 2021 року  відсутня.  

Протягом року збільшено плановий обсяг на 1 652 400,00 гривень за рахунок розподілу перехідного залишку 804 500 гривень, за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 847 900,00гривень.

 Протягом року зменшено плановий обсяг на 1 116 300,00 гривень для фінансування інших функцій бюджету .

ТПКВКМБ 0217130 «Здійснення  заходів із землеустрою»

 По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки у сумi 74 799,00 гривень, або 40,19 вiдсотків.

 Дебiторська  та кредиторська заборгованість на кiнець року 2021 року  відсутня.

  Протягом року зменшено плановий обсяг на суму 13 909,00 грн. для фінансування інших функцій бюджету .

ТПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

   По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумі 561680,00гривень або 99,98 відсотків

 Дебiторська  та кредиторська заборгованість на кiнець року 2021 року  відсутня.

      Протягом року збільшено плановий обсяг на суму 61800,00, гривень, за рахунок перерозподілу інших функції бюджету 24800,00 гривень, за рахунок розподілу перехідного залишку 37000,00 гривень.

ТПКВКМБ  0218120 «Заходи з організації рятування на водах»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi 8 398,73 гривень або 100,00 вiдсотків.

Дебiторська та  кредиторська заборгованiсть на кiнець року 2021 року  відсутня.

 Кошти направлено за рахунок розподілу перехідного залишку.

ТПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi 30 143,90 гривень або 79,33 вiдсотків.

 Дебiторська та  кредиторська заборгованiсть на кiнець року 2021року  відсутня.

Протягом року плановий обсяг не змінювався.

ТПКВКМБ 0218410 « Фінансова підтримка засобів масової інформації»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi 20 000,00 гривень, або 100вiдсотків.

Протягом року плановий обсяг не змінювався.

Фінансовий відділ Вільшанської селищної ради видатки становлять 88 9571,28 гривень або 72,25 відсотків.

ТПКВКМБ  3710160 « Керівництво і  управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  селищах, селах, територіальних громадах»

 По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки на галузь у сумi  724 685,28 гривень,  або 98,54 вiдсотків.

Заробiтна плата  з нарахуваннями виплаченi в сумi  716 157,02 гривень, або 99,17 вiдсотків.

Дебiторська та  кредиторська заборгованiсть на кiнець року 2021року  відсутня.

Протягом року зменшено плановий обсяг на 3 800,00 гривень для фінансування інших функцій бюджету .

ТПКВКМБ  3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки у сумi 154 886,00 гривень, або 99,81 вiдсотків.

КНП Городищенське медичне обєднання 100000,00гривень.

Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр ( відшкодування послуг)-51196,00гривень.

Обласномубюджету 3690,00гривень.

Протягом року збільшено плановий фонд  на суму 155204,00 гривень, за рахунок перерозподілу інших функції бюджету 3800,00гривень, за рахунок розподілу перехідного залишку151404,300гривень.

Дебiторська  та кредиторська заборгованість на кiнець року 2021 року відсутня.

 

ТПКВКМБ  3719800  «Субвенціїя з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

 

   По загальному фонду бюджету профiнансовано видатки у сумi 10 000,00 гривень, або 100,0 вiдсотків. Кошти направлено за рахунок розподілу перехідного залишку.

5. Видатки та заборгованість спеціального фонду.

 

      Видаткова частина селищного бюджету спеціального  фонду склала 14 241 763,40 гривень, або 466,44  вiдсотка до уточненного плану на рiк.

 

                                             Плата за послуги бюджетних установ

ТПКВКМБ  0210160  «Керівництво і  управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  селищах, селах, територіальних громадах»

 По спеціальному  фонду бюджету при планових показниках 460,00 гривень  фінансування відсутнє.

ТПКВКМБ 0211010 « Надання дошкільної освіти»

По спеціальному  фонду бюджету при планових показниках 90 000,00 гривень профінансовано 73670,80  гривень. Кошти витрачено  на продукти харчування.

Дебiторська та  кредиторська заборгованiсть на кiнець року 2021року  відсутня

ТПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

 По спеціальному  фонду бюджету при планових показниках 320 000,00 гривень профінансовано 289 197,40 гривень Кошти витрачено  на продукти харчування.

Дебiторська та  кредиторська заборгованiсть на кiнець року 2021року  відсутня

ТПКВКМБ  0211080  «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

По спеціальному  фонду бюджету при планових показниках 86 678,300 гривень профінансовано 86 677,40 гривень. Кошти витрачено на придбання  предмети та матеріали, обладнання та інвентар 67 757,40 гривень, інші поточні видатки 680,00 гривень,придбання обладнання і  предметів довгострокового використання ( ноутбук) 18 240,00 гривень.

Дебiторська та  кредиторська заборгованiсть на кiнець року 2021року  відсутня.

Інші джерела власних надходжень

Від отриманих благодійних внесків,грантів та дарунків

ТПКВКМБ  0210160 « Керівництво і  управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  селищах, селах, територіальних громадах»

По спеціальному  фонду бюджету профінансовано 1 061 739,19 гривень

ТПКВКМБ 0211010 « Надання дошкільної освіти»

По спеціальному  фонду бюджету профінансовано 5113,54  гривень.

ТПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

 По спеціальному  фонду бюджету профінансовано 3 169 002,18 гривень.

ТПКВКМБ 0214060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»

По спеціальному  фонду бюджету профінансовано 147 775,87 гривень.

ТПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»

По спеціальному  фонду бюджету профінансовано 6 430 873,32 гривень.

 

Інші кошти спеціального фонду (Капітальні видатки)

ТПКВКМБ 0211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

  При планових показниках 55000,00 гривень  профiнансовано видатки на галузь у сумi 53 779,58 гривень. Кошти витрачено на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі будівлі В’язівського  закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Вільшанської  селищної  ради по вулиці Центральній, 25 в с. В’язівок Звенигородського району Черкаської області». Кредиторська  та дебіторська заборгованiсть на кiнець 2021 року  відсутня.

ТПКВКМБ 0211142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

По спеціальному фонду бюджету видатки на галузь при плані 1 850 000,00 гривень По спеціальному  фонду бюджету профінансовано 1 849 800,00 гривень (придбання шкільного автобуса). Кредиторська  та дебіторська заборгованiсть на кiнець 2021 року  відсутня.

ТПКВКМБ 0211181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"»

По спеціальному  фонду бюджету профінансовано 9 514,00 гривень (співфінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування  на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних  кабінетів початкової школи). Кредиторська  та дебіторська заборгованiсть на кiнець 2021 року  відсутня.

ТПКВКМБ 0211182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

По спеціальному фонду бюджету видатки на галузь при плані 95 143,00 гривень По спеціальному  фонду бюджету профінансовано 95 143,00 гривень(придбання обладнання і предметів довгострокового користування  на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних  кабінетів початкової школи). Кредиторська  та дебіторська заборгованiсть на кiнець 2021 року  відсутня.

ТПКВКМБ 0217670  «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»

По спеціальному фонду бюджету видатки на галузь при плані 71 500,00 гривень ( 40 000,00 гривень придбання установки автовишки,  31 500,00 гривень придбання навісного відвалу до трактора). Кредиторська  та дебіторська заборгованiсть на кiнець 2021 року  відсутня.

ТПКВКМБ 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

При планових показниках 6900,0 гривень фінансування відсутнє. Кредиторська  та дебіторська заборгованiсть на кiнець 2021 року  відсутня.

ТПКВКМБ 0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів».

По спеціальному  фонду бюджету  при плані 613 655,50 гривень. Видатки по галузі не проводилися.  Протягом року збільшено плановий обсяг на 596 011,50 гривень за рахунок розподілу перехідного залишку. Кредиторська  та дебіторська заборгованiсть на кiнець 2021 року  відсутня.

Оборотна  касова готiвка збережена. 

На депозитах кошти мiсцевого бюджету не розмiщувались.

Банкiвськi позички чи запозичення, а також середньостроковi бюджетнi позички у 2021 році не залучались.

 

Начальник фінансового відділу                        Любов КРИВОШЕЯ.

 

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора